YABANCI ÇALIŞMA İZNİ DANIŞMANLIK

kızılay’ a dilekçe yazımı örneğiYURT İÇİ MÜTEAHHİTLİK KARNE

YURT İÇİ MÜTEAHHİTLİK KARNE

MÜTEAHHİTLİK KARNESİ İÇİN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞINI ARAYACAKSINIZ   DANIŞMANLIK İŞLEMLERİ YASAK 

VE BAKANLIĞIN TELEFONLARINI BİLMİYORUZ

LÜTFEN BİZİ TELEFONLA ARAMAYINIZ   LÜTFEN ARAMAYINNNNNNN

SADECE MEVZUATI YAZDIK 

 

A – İLK KEZ MÜTEAHHİTLİK KARNESİ ALACAK OLAN ŞAHISLAR :
1 – Bayındırlık ve İskan Bakanlığı TAU Genel Müdürlüğü Müteahhitlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığına arz dilekçesi. E-Mail,Tlf, ve Faks belirtilecek.( Necatibey Cad. No : 63 Kızılay / ANKARA )
2 – Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ( Noterden Tasdikli ) , Öğrenim Belgesi ( Diploma Aslı ve Noter Tasdikli sureti )
3 – Ticaret Odası Belgesi ( Kendi adına Müteahhitlik Karnesi alacak olanlardan )
4 – TMMOB – Meslek Odası Kayıt Belgesi ( Müracaat Yılına ait )
5 – İmza Beyanı ( Müracaat Yılına ait ) ve İki Adet Vesikalık Fotoğraf ( Ön Cepheden çekilmiş)
6 – Müteahhitlik Yemin Belgesi ( Noterden Tasdikli ) ( EK : 6 )
7- Özel İnşaat Firmaları Kaynak Tespit Formu ( A ), ( B ) Grubu Müteahhitlik Karnesi olanlar için,
8 – Bitirilmiş işler varsa ( E ) bölümündeki belgeler.
B – MEVCUT KARNESİ OLUP YENİLEMEK İSTEYEN ŞAHISLAR :
1 – Bayındırlık ve İskan Bakanlığı TAU Genel Müdürlüğü Müteahhitlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığına arz dilekçesi. ( Necatibey Cad. No : 63 Kızılay / ANKARA )
2 – Ticaret Odası Kayıt Belgesi ( Müracaat Yılına ait ) ,
3 – İmza Beyanı ( Müracaat Yılına ait ) ve İki Adet Vesikalık Fotoğraf ( Ön Cepheden çekilmiş)
4 – Müteahhitlik Yemin Belgesi ( Noterden Tasdikli ) ( EK : 6 )
5 – Müteahhitlik Karnesi Aslı, kaybedilmiş ise; a ) Zayi Taahhütnamesi. ( Örneğe uygun elle yazılmış ve noter tasdikli ) (EK:1) b ) Gazete İlanı . ( EK : 2 )
6 – Özel İnşaat Firmaları Kaynak Tespit Formu ( A ), ( B ) Grubu Müteahhitlik Karnesi olanlar için,
7 – Bitirilmiş işler varsa ( E ) bölümündeki belgeler.
C – ŞİRKET ŞAHSIN KARNESİNİ DEVİR ALACAKSA:
1 – Bayındırlık ve İskan Bakanlığı TAU Genel Müdürlüğü Müteahhitlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığına arz dilekçesi. ( Necatibey Cad. No : 63 Kızılay / ANKARA )
2 –Ticaret Odası Kayıt Belgesi ( Müracaat Yılına ait )
3 –Varsa Eski Müteahhitlik Karnesi Aslı ve İmza Sirküleri ( Müracaat Yılına ait )
5 – Şirketin Ana Sözleşmesinin Yayımlandığı Ticaret Sicil Gazetesi veya T.Sicil Memurluğunca tasdikli fotokopisi.
6 – Müteahhitlik Yemin Belgesi ( Noterden Tasdikli )
7 – Süresi dolmamış Mevcut Karne Devir edilecekse karne üzerinde devam eden iş olmadığına dair Taahhütname ( Şahıs ve Şirket için Örneğe uygun Noter tasdikli ) ( EK : 3 )
8 – Şirket in Aktif ve Pasifini gösterir Bilanço.
9 – Şirketin Karar Defterinden devir için Karar Örneği ( Noterden Tasdikli ) ( EK : 7 )
10 – Şirket Talep Dilekçesi Noter Tasdikli ( Örnek : 7’ ye uygun düzenlenmiş )
11 – Şirket Taahhütnamesi Noter Tasdikli ( Örnek : 8’ e uygun düzenlenmiş )
12 – Şahıs Taahhütnamesi El yazısı ile yazılmış – Noter Tasdikli ( Örnek : 8’ e uygun düzenlenmiş.
13 – Şahıs Muvafakatnamesi El Yazısı ile yazılmış – Noter Tasdikli ( Örnek : 7’ ye uygun düzenlenmiş )
14 – Şirketlerin Son 10 yıl içinde yaptıkları işlere ait ; ( Devir alacağı Karne Miktarının alt sınırının % 10 ‘ u, Hermiktar Karneler için ise Karne Miktarının Altsınırının % 20 ‘ si kadar ) – Resmi İşlerde : ( E ) Bölümündeki Bitirilen Resmi işler için istenilen belgeler. – Özel İşlerde : ( E) Bölümündeki Bitirilen Özel işler için istenilen belgeler.
15 – Karnesini devreden şahsın şirkette en az % 50 ortağı olması halinde ortaklıktan devir işlemi yapılır.
16 – Karnesini devreden sahsın % 50 Şirket Sermayesine ortak olduğunu gösterir Ticaret ve Sicil Gazetesi.
17 – En son Hisse durumlarının yayımlandığı Ticaret ve Sicil Gazetesinin tarih ve sayısını belirtir T.Ticaret Sicil Memurluğundan alınmış yeni tarihli Teyit Yazısı.
18 – Karnesi Devir alınacak Şahsın Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği.
19 – Özel İnşaat Firmaları Kaynak Tespit Formu ( A ), ( B ) Grubu Müteahhitlik Karnesi olanlar için,
D – ŞİRKET KENDİ YAPTIĞI İŞTEN MÜTEAHHİTLİK KARNESİ ALACAKSA :
1 – Bayındırlık ve İskan Bakanlığı TAU Genel Müdürlüğü Müteahhitlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığına arz dilekçesi. ( Necatibey Cad. No : 63 Kızılay / ANKARA )
2 – Ticaret Odası Kayıt Belgesi ( Müracaat Yılına ait )
3 – Varsa Eski Müteahhitlik Karnesi Aslı .
4 – İmza Sirküleri ( Müracaat Yılına ait )
5 – Şirketin Ana Sözleşmesinin Yayımlandığı Ticaret Sicil Gazetesi ya da Ticaret Odasınca tasdikli fotokopisi.
6- Müteahhitlik Yemin Belgesi ( Noterden Tasdikli ) ( EK : 6 )
7 – Özel İnşaat Firmaları Kaynak Tespit Formu ( A ), ( B ) Grubu Müteahhitlik Karnesi olanlar için,
8 – Bitirilmiş işlere ait ( E ) bölümünde istenen belgeler

kızılay’ a dilekçe yazımı örneği

Blogroll