YABANCI ÇALIŞMA İZNİ DANIŞMANLIK
MÜTEAHHİTLİK KARNESİ SORGULAMA


MÜTEAHHİTLİK KARNESİ SORGULAMA

 

MÜTEAHHİTLİK KARNESİ İÇİN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞINI ARAYACAKSINIZ   DANIŞMANLIK İŞLEMLERİ YASAK 

VE BAKANLIĞIN TELEFONLARINI BİLMİYORUZ

LÜTFEN BİZİ TELEFONLA ARAMAYINIZ   LÜTFEN ARAMAYINNNNNNN

SADECE MEVZUATI YAZDIK 

T.C. GERÇEK KİŞİ VE FİRMALARINDANİSTENECEK BELGELERVEMÜRACAAT ADRESİ
1) Talep dilekçesi, (firmayı temsile yetkili kişilerce kaşe ve imza edilecektir.)

2) a ) Firmanın ana statüsünün yayımlandığı ticaret sicili gazetesinin aslı, var ise tadilasılları veya noterlik veya ticaret memurluğu tarafından tasdikli suretleri

,b ) Gerçek kişiler için noter tasdikli Nüfus Cüzdanı sureti

,c ) Gerçek kişiler için İki adet Renkli Vesikalık Fotoğraf,

3) a ) Ticaret veya Sanayi Odasına Kayıt Belgesinin aslı, (Başvuru yılı tarihli )

b ) Gerçek kişi ve Firma İmza Sirkülerinin aslı veya noterlikçe tasdikli sureti.( Başvuru yılı tarihli)

4) Yurt içinde bitirilen işler için, yürürlükteki mevzuata uygun,

a ) İş Deneyim Belgesi aslı, ( İşveren idareden alınacaktır)

b ) Müteahhitlik Kıymetlendirme Raporu aslı, ( İşveren idareden alınacaktır)

c ) İhale Kararı veya Sözleşme aslı, ( İşveren idareden alınacaktır)

d ) İlk ve Son Hakediş Raporlarının aslı ( İşveren idareden alınacaktır) veya idaresince“aslının aynıdır” kaydıyla onaylı birer fotokopileri,

5) Yurtdışında bitirilen işler için, Türkiye Cumhuriyeti’nin yabancı ülke temsilcilikleri(Elçilikler ve Konsolosluklar) tarafından tasdikli, yürürlükteki mevzuata uygun,

a ) İşin Alındığına Dair Belge Aslı , (Elçilikler ve Konsolosluklar’ dan alınacaktır)

b ) İş Deneyim Belgesi Aslı , ( İşveren idareden alınacaktır)

c ) Sözleşme Aslı , ( İşveren idareden alınacaktır)

d ) İlk ve Son Hak ediş Raporlarının aslı ( İşveren idareden alınacaktır) ve bu belgelerinTürkçe tercümesinin aslı ve birer fotokopileri.

- - 1995 tarihli iş bitirme belgesi - bayındırlık bakanlıgı muteahhıtlık no bulma - bayındırlık bakanlığı müteahhitlik yetki belgesi sorgulama - bayindirlik karne sorgulama - bayındırlık müteahhitlik belgesi sorgulama - bayındırlık müteahhitlik karnesi sorgulama - bayındırlık müteahhitlik sorgulama konya - bayındırlık yambis - bayindirlik yambis sorgulama - bayındırlık yanbis - bayindirlik yetki̇̇̇̇ - bina iş bitirme - bina iş bitirme belgesi sorgulama - bina iş bitirme sorgulama - binanın iş bitim belgesi nasıl alınır - bİreysel sİcİl sorgulamaamaama - çalışma bakanlığı sertifika sorgulama - çalışma bakanlığı yambis no yabancılar

Blogroll